Om Projekt Q-værk

Om Projekt Q-Værk


Om projektet:Projekt Q-værk er startet i januar 2017 af Laura og Lisanne, som begge har en uddannelsesmæssig baggrund inden for socialt akademisk arbejde. I en årrække under studiet arbejdede de sammen på et krisecenter, hvor de blev opmærksomme på den store mangel på sociale tilbud for voldsudsatte kvinder.

Projekt Q-værk startede med en brændende vision om at skabe et trygt og støttende netværk for voldsudsatte kvinder. Q-værk står for ‘kvinde-netværk’. Tanken er, at et støttende netværk styrker kvinder til at håndtere den svære livssituation.

Projekt Q-Værk åbnede i foråret 2018 et Netværkshus for voldsudsatte kvinder, hvor der tilbydes rådgivning, samtalegrupper og en variation af netværksarrangementer, hvor der er mulighed for at mødes og dele erfaringer med ligesindede. I Netværkshuset Q-Værk kan voldsudsatte kvinder få den nødvendige støtte til at komme sikkert ud af et voldeligt forhold.

Projekt Q-værk tilbyder desuden flyttehjælp til voldsudsatte kvinder som ønsker at flytte fra en voldsudøver eller fra et krisecenter og videre i egen bolig.

BaggrundI dag er der ALT for få pladser til voldsudsatte kvinder på landets krisecentre. Der er op mod 33.000 kvinder der årligt bliver udsat for vold i Danmark, hvoraf kun 2000 kvinder kommer på krisecenter. Efterspørgslen er markant større end hvad krisecentrene kan rumme. Socialstyrelsens årsstatistik fra 2016 viser, at omkring 60% af de kvinder der ringede til et krisecenter for at få en plads, ringede forgæves. Hvis der ikke er plads til en kvinde på ét af landets krisecentre, så er tilbuddene yderst begrænsede og kvinden har intet fysisk tilknytningssted.
Netværkshuset Q-værk fungerer som et supplement til landets krisecentre og er et tilbud der sikrer at kvinder får den rette støtte og rådgivning, også hvis de ikke får en plads på et af landets krisecentre.

‘6 ud af 10 kvinder afvises på landets krisecentre’


Foreningens opbygning
Bestyrelse

Forkvinde: Laura Nørløv Nyby

Næstforkvinde: Lisanne Kotkiewicz Henriksen

Bestyrelsesmedlem: Mia Nedergaard Korsgaard

Kaseer: Michala Beyer Iversen

Bestyrelsesmedlem: Birgitte Toft Pedersen

Bestyrelsesmedlem: Lisa Stougaard Mortensen

Vision, Mission & Værdier


Vision:

Et samfund der favner alle voldsudsatte kvinder og børn gennem brugbare efterværnstilbud og netværksaktiviteter.

Mission:

Vi styrker voldsudsatte kvinder og børns netværk og mulighed for at dele erfaringer efter bruddet med en voldelig partner med det formål at kunne mestre egen livssituation. Vi motiverer voldsudsatte kvinder til at tage ejerskab over eget liv ved at give dem indsigt i og viden om voldens mekanismer.


Værdier:

Vi tror på, at voldsudsatte kvinder er eksperter i deres egen situation, og derfor hinandens største støtte.
Vi møder altid kvinderne med en stærk faglighed og en ligeværdig tilgang.

Vi tror på, at voldsudsatte kvinder styrkes og motiveres til forandring ved at opnå viden om vold og tilegne sig redskaber til at mestre følger af volden.