Om Projekt Q-værk

Om Projekt Q-Værk


Projekt Q-Værk så dagens lys i januar 2017, som en netværksskabende organisation for voldsudsatte kvinder og deres børn. Vi er med til at sikre at alle kvinder, uanset om de lever med vold eller har levet med vold, har mulighed for at få hjælp og støtte til at håndtere deres situation.

Laura og Lisanne er kvinderne bag Projekt Q-Værk og ideen opstod, da de arbejdede som rådgivere på et krisecenter:

“Som tidligere rådgivere på et krisecenter har vi oplevet at måtte afvise mange kvinder på grund af pladsmangel. Vi oplevede også at der var meget begrænsede alternative henvisningsmuligheder.”
Laura, Projekt Q-Værk

I 2018 etablerede Projekt Q-Værk et netværkshus, hvor samtalegrupper, madaftener og forskellige rådgivningstilbud er med til at sikre, at voldsudsatte kvinder får støtte og hjælp til at håndtere et liv med vold.

“Vi oplever, at kvinderne i Projekt Q-Værk er rigtig gode til at støtte hinanden. Det giver dem noget helt særligt at møde andre, der har oplevet nogle af de samme ting. Så føler de sig mindre alene.”
Lisanne, Projekt Q-Værk


Projekt Q-Værk er støttet af Socialstyrelsen.

BaggrundDer er op mod 33.000 kvinder der årligt bliver udsat for vold i Danmark, hvoraf kun 2000 kvinder kommer på krisecenter. Efterspørgslen er markant større end hvad krisecentrene kan rumme.
Socialstyrelsens årsstatistik fra 2016 viser, at omkring 60% af de kvinder der ringede til et krisecenter for at få en plads, ringede forgæves. Hvis der ikke er plads til en kvinde på ét af landets krisecentre, så er tilbuddene yderst begrænsede og kvinden har intet fysisk tilknytningssted.
Netværkshuset Q-værk fungerer som et supplement til landets krisecentre og er et tilbud der sikrer at kvinder får den rette støtte og rådgivning, også hvis de ikke får en plads på et af landets krisecentre.

‘6 ud af 10 kvinder afvises på landets krisecentre’


Foreningens opbygning
Bestyrelse

Henriette Højbjerg Forkvinde

Birgitte Hansen-Hoeck Kasserer

Mie Prehn Nygaard Bestyrelsesmedlem

Mia Nedergaard Korsgaard Bestyrelsesmedlem

Laura Nørløv Nyby Bestyrelsesmedlem

Lisa Saxild Bestyrelsesmedlem


Følgegruppe

Pia Strøh Leder af Dansk Kvindesamfunds Krisecenter

Lisbeth Jessen Direktør i Danner

Trine Nyby Sekretariatsleder i RådgivningsDanmark

Nicklas Funch Daglig leder af Veteranhjem København

Annette Larsen Projektkoordinator i 3F og underviser på Metropol

Trine Torp Socialordfører i SF

Vision, Mission & Værdier


Vision:

Et samfund der favner alle voldsudsatte kvinder og børn gennem brugbare efterværnstilbud og netværksaktiviteter.

Mission:

Vi styrker voldsudsatte kvinder og børns netværk og mulighed for at dele erfaringer efter bruddet med en voldelig partner med det formål at kunne mestre egen livssituation. Vi motiverer voldsudsatte kvinder til at tage ejerskab over eget liv ved at give dem indsigt i og viden om voldens mekanismer.


Værdier:

Vi tror på, at voldsudsatte kvinder er eksperter i deres egen situation, og derfor hinandens største støtte.
Vi møder altid kvinderne med en stærk faglighed og en ligeværdig tilgang.

Vi tror på, at voldsudsatte kvinder styrkes og motiveres til forandring ved at opnå viden om vold og tilegne sig redskaber til at mestre følger af volden.