Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

 
I Projekts Q-værks privatlivspolitik kan du læse mere om, hvordan vi samler, behandler og gemmer oplysninger om dig.

Hvem er vi? Projekt Q-Værk er en netværksskabende forening for voldsudsatte kvinder og deres børn.
Ansvarlig for behandling af oplysninger er:
Projekt Q-Værk
M: kontakt@qvaerk.dk
T: 93929003
W: www.qvaerk.dk
CVR: 38308661

Hvordan håndterer vi dine oplysninger?
I forbindelse med vores rådgivning og vejledning behandler vi oplysninger om dig. Når du henvender dig til os, vil dine oplysninger blive håndteret fortroligt og sikkert, og vi er samtidig underlagt tavshedspligt.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?
For at hjælpe dig bedst muligt og give dig den bedste rådgivning spørger vi til nødvendige oplysninger om dig bl.a. kontaktoplysninger, bopælskommune, børn, civilstatus, helbredsoplysninger mm.

I forbindelse med din første samtale i Netværkshuset Q-Værk vil vi anmode om dit samtykke til at behandle ovenstående oplysninger. Dette for at sikre, at vi lever op til gældende lovgivning.

Hvis en kvinde er i rådgivning, laver socialrådgiveren et kort resume af mødet. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indhente oplysninger om dine børn, eventuelt for at give fyldestgørende rådgivning.

Vi kan modtage grundlæggende oplysninger fra eks. et krisecenter, du bor eller har boet på, som vi selvfølgelig behandler sikkert og fortroligt.

Videregiver vi dine oplysninger?
Hvis du gør brug af vores flyttehjælp, videregiver vi dine kontaktoplysninger i forbindelse med flytningen.

Hvor længe bliver dine oplysninger gemt?
Vi har opsat interne sletningsprocedurer, som sikre at dine oplysninger bliver slettet, når de ikke længere er relevante for vores rådgivning. Du er velkommen til at kontakte os for at få mere information om sletning af dine oplysninger.

Du har ret til:
I forbindelse med at vi behandler oplysninger om dig, har du i henhold til gældende lovgivning, har du ret til:

At få indsigt i de oplysninger Projekt Q-Værk behandler om dig.

At få rettet eventuelle fejlagtige oplysninger om dig

At få slettet eller begrænset Projekt Q-Værks behandling af dine oplysninger

At få et elektronisk udskrift af dine oplysninger, dette er kun gældende i visse tilfælde.

At gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger

Ved spørgsmål eller for at gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte Projekt Q-Værk, på kontakt@qvaerk.dk eller tlf. 93929003

Klagemuligheder
Du har mulighed for, at klage over Projekt Q-Værks behandling af dine oplysninger til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Opdatering af privatlivspolitikken
Vi opdaterer regelmæssigt denne politik for at sikre, at den lever op til gældende lovgivning.Senest opdateret september 2019.