Udsat for vold?

Udsat for vold?


 

Hvem kan komme i Projekt Q-Værk?

Du er velkommen uanset om du er udsat for vold eller tidligere har været udsat for vold.

Vold viser sig i mange former og kan være både fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk, materiel og digital.

Måske har du oplevet at blive:
· truet eller låst inde.
· råbt af eller blive kaldt øgenavne.
· sparket, slået eller holdt fast.
· tvunget til sex eller få overtrådt dine seksuelle grænser.
· gældsat eller få kontrolleret din økonomi.
· udstillet eller blive hængt ud på sociale medier.

Du kan benytte Projekt Q-Værks tilbud, uanset om du er udsat for fysisk eller psykisk vold.
Du er også velkommen som pårørende.


Vi inviterer gerne på en fortrolig og uforpligtende snak, så du kan høre mere om vores tilbud.
Kontakt os på tlf: 93929003 eller e-mail: kontakt@qvaerk.dk

Hvornår kan vi ikke hjælpe dig?

Vi er en mindre organisation, som ikke har sundhedsfagligt personale, og derfor kan vi ikke hjælpe dig, hvis du har en psykiatrisk diagnose, som ligger ud over voldens efterreaktioner (f.eks. angst, PTSD eller depression)

Hvis du befinder dig i en æresrelateret konflikt, henviser vi dig til RED

Er du udsat for stalking, henviser vi til Dansk Stalking Center