Udsat for vold?

Udsat for vold?


 
Hvem kan komme i Netværkshuset Q-Værk?

Du er velkommen i Netværkshuset uanset om du er udsat for vold eller tidligere har været udsat for vold.

Vold viser sig i mange former og kan være både fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk, materiel og digital.

Måske har du oplevet at blive:
· truet eller låst inde.
· råbt af eller blive kaldt øgenavne.
· sparket, slået eller holdt fast.
· tvunget til sex eller få overtrådt dine seksuelle grænser.
· gældsat eller få kontrolleret din økonomi.
· udstillet eller blive hængt ud på sociale medier.

Du kan benytte Netværkshusets tilbud, uanset om du er udsat for fysisk eller psykisk vold.
Du er også velkommen som pårørende.


Vi inviterer gerne på en fortrolig og uforpligtende snak, så du kan høre mere om vores tilbud.
Kontakt os på tlf: 93929003 eller e-mail: kontakt@qvaerk.dk

Er du udsat for stalking, henviser vi til Dansk Stalking Center